10 Temmuz 2015 Cuma

Ömer Şerif geçti bu Dünya'dan.

Ömer Şerif'i kaybettiğimizin haberini geçiyor ajanslar...
Rahat uyusun sevgili Mösyö İbrahim / Dr. Jivago!...