24 Kasım 2010 Çarşamba

Öğretmenler Günü

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk, toplumsal ve kültürel alanlarda çok sayıda yeniliği, devrimleri başlatmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı yasayla, Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesi bazlı yeni Türk Alfabesi uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten sonra yeni harflerin öğrenilmesi ve okur-yazar sayısının artırılması için büyük bir seferberlik başlatılmıştır. 24 Kasım 1928 tarihinde açılan, Millet Mektepleri'nde herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Millet Mektepleri'nin açılışı olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928 tarihi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" olarak kabul edildiği gündür aynı zamanda...

Güzide kurumumuz Darphane bu önemli günün anısına 1989'da Altın ve Gümüş Hatıra Paralar bastırmıştır.Öğretmenler Günü Altın Hatıra ParasıÖğretmenler Günü Gümüş Hatıra Parası"Öğretmenler Günü" hatıra parasının tasarımı İstanbul Darphanesi Heykeltraşlarından Suat Özyönüm'e aittir. Suat Özyönüm'ün ifadesiyle tasarladığı desen şu anlamlarla yüklüdür: "Bizi karanlıktan kurtaran, çevremizle ilişkimizi kuran, bizi yönlendiren, aydınlatan öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. Öğretmenler bizim güneşlerimizdir. Başöğretmen Atatürk 'Bu dünyada her şey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiç bir şeyi tasavvur edemiyorum' demiştir. Bu anlamlarda insan başını (yani öğretmen) ve güneşi (yani bilgi) kullanmakla öğretmenlerimizi yüceltmek, onları hak ettikleri şekilde göstermek istedim. Bunun dışında 24 Kasım Öğretmenler Günü için tasarlanan paranın komposizyonu yanında, bilgilerin bize aktarıldığı kara tahtayı, kitabı ve bir takım sembolleri kullanarak kompozisyonu zenginleştirmeyi amaçladım. Ön planda insan başı, alnında güneş var, güneş parıldıyor ve aydınlatıyor, kara tahta ile kitap içinden de öğretmen yüceliyor”. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Darphane ve Türk Nümismatik Derneği Bültenleri

.